ВЕЖБАНКА-ГОТОВИ ЛИСТОВИ

На овим странама можете да сазнате све о ВЕЖБАНКИ, да преузмете листове за вежбање и словоликове ВЕЖБАНКЕ.

Словоликови и листови ВЕЖБАНКЕ су бесплатни за сваку употребу, осим комерцијалне.

ВЕЖБАНКА - ГОТОВИ ЛИСТОВИ ЗА ПИСАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

На овој страни су приказани примери готових листова (у Адобе ПДФ формату) за учење слова и вежбање лепог писања. Готови листови Вежбанке су намењени свим родитељима или учитељима који не знају или не желе да подешавају своје рачунаре да користи србицу, или не желе да инсталирају словоликове, итд., а желе да своје дете науче да пише србицом. ОБАВЕЗНО посетите страну УПУТСТВО да сазнате како да успешно штампате готове листове Вежбанке. С времена на време додаваћемо нове листове овој секцији па је посећујте редовно.

Готове стране Вежбанке одштампане на ласерском штампачу су много оштрије и прецизније него слике приказане овде у смањеној резолуцији.